CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VIỆT được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0310980119 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

Logo công ty:

 TƯ CÁCH PHÁP NHÂN CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VIỆT có:

♥  Đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của luật pháp Việt Nam.

   Điều lệ tổ chức và hoạt động. Con dấu riêng, độc lập về tài sản, mở tài khoản tại các ngân hàng trong nước theo quy định của pháp luật.

   Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính.

 NGÀNH NGHỀ VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

* THIẾT KẾ, THI CÔNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ

   - Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp

   - Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện, trường học.

   - Hệ thống xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp

-    Hệ thống thoát nước.

-    Hệ thống xử lý ô nhiễm không khí công nghiệp

-    Cung cấp các thiết bị hệ thống xử lý nước thải.

-    Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình XLNT.

-    Xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp.

*  TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

-    Lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM), đề án bảo vệ môi trường

-    Lập cam kết bảo vệ môi trường

-    Lập báo cáo giám sát môi trường

-    Xin giấy phép xả thải, giấy phép đấu nối

-    Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

-    Xin giấy phép nhập khẩu phế liệu

-    Xin giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại

-    Tư vấn công nghệ sản xuất sạch hơn (CP)

*  CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

-    Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp.

-    Hướng dẫn, vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải và nước cấp

-    Sản xuất sạch hơn

Hình ảnh công trình